คุณอยากให้ อบต.วังน้ำคู้ พัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( 3 )
33.33%
ด้านสังคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
44.44%
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ( 1 )
11.11%
ด้านการประชาสัมพันธ์ ( 1 )
11.11%