หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
 
กองช่าง
 


นางสาวโสภา สารยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางพิไรภรณ์ ทองอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเชฐร์ เลี่ยมดำรงกุลกิจ
พนักงานสูบน้ำ


นายเทวินทร์ ฟักมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางศิริพร การะเกตุ
ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล


นางสาวจิรภัทร์ จำปาศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608