หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
 
สำนักปลัด
 


นางสาวทัสนีย์ พุ่มเล็ก
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.


นางสาวเบญจมา บัวขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวทวีป ศรีนาราง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวสุกัญยา บุญแท้
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเทพพร มงคลแสน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวศิรินภา คุ้มสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววาสนา สัสดิ์รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพิมวิภา มัสตาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชรินทร์ หินอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายณรงค์พล ท้วมเพ็ง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605