หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
โทร : 081-7835692
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวโสภา สารยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-3027828


นางสาวจารุวรรณ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางดวงดี มีชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 086-4492420


นายวัชรพงษ์ ปางค่า
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-7126415