หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
LINK ที่น่าสนใจ
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในตำบลวังน้ำคู้ มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ มีความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคี โดยชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และชาวบ้านยังได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดปากพิงตะวันออก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านปากพิงตะวันออก

วัดปากดอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านปากดอน

วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ
 
         
ในตำบลวังน้ำคู้ มีสถานศึกษา ดังนี้

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

กศน.ตำบลวังน้ำคู้ จำนวน 1 แห่ง
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำคู้ จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 

สถานีตำรวจภูธรตำบลวังน้ำคู้ จำนวน 1 แห่ง

หน่วยบริการประชาชนบ้านบางขวัญม้า
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
จำนวน 1 แห่ง
 
   
ธรรมเนียม ประเพณี ที่สำคัญของชาวบ้านตำบลวังน้ำคู้ ได้แก่

ประเพณีการบวช

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608