หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
1.แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
2.แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
3.แจ้งการขุดดิน
4.การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์
5.การรับชำระภาษีป้าย
6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1)
9.การต่ออายุใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
10.การโอนใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
11.การออกใบแทนใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
12.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1
13.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (บุคคลธรรมดา)
15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา
16.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
17.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
18.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
19.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
20.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
21.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
21.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
22.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
23.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
24.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
25.การเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
26.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
27.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608