หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายหรือแผนการบรหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศนโยบายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 143  
 
(1)    
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608