หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
  น้ำพริกแกงเผ็ด
 
ราคา : กิโลกรัมละ 90 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 8
จำนวนผู้เข้าชม : 18 ท่าน
น้ำพริกแกงเผ็ด
 
  น้ำพริกแกง
 
ราคา : กิโลกรัมละ 100 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีหมู่ที่ 3 บ้านปากดอน
จำนวนผู้เข้าชม : 62 ท่าน
น้ำพริกแกง
 
  ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
ราคา : 35 บาท 3 อัน 100 บาท บาท
ผลิตโดย : คุณบุญเชิญ เปรมวิชัย
จำนวนผู้เข้าชม : 789 ท่าน
ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
  ขนมไทยใบตอง
 
ราคา : 2-5 บาทต่อชิ้น บาท
ผลิตโดย : คุณอัญชลี จำลองเพลง ประธานกลุ่มสตรีหมูที่ 3 บ้านปากดอน
จำนวนผู้เข้าชม : 512 ท่าน
ขนมไทยใบตอง
 
  (1)  
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101