หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง   21 ม.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6,8,9,10,11   21 ม.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ดับไฟไหม้ริมน้ำ หมู่ที่14 ต.พรหมพิราม   21 ม.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.งิ้วงาม   เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม ร่วมกันตรวจเยี่ยมบ้านผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 พร้อมทั้งแจ้งแ   21 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังโพรง   แผ่นพับ แนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    21 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังโพรง   จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย   21 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   ผู้ที่ถึงกำหนดรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วและให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในพื้นที่   21 ม.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยเฮี้ย   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วและประตูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย    21 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าแดง   ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง ต่อสัญญาห้องเช่าชั่วคราวและแผงลอย ในตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง   21 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกะท้าว   ออกพื้นที่สำรวจเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพี่น้องชาวตำบลหนองกะท้าว หมู่ที่ 21   21 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.งิ้วงาม   ภาพการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาถุงยังชีพ กรณีผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   21 ม.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วงฆ้อง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   21 ม.ค. 2565 2
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.วังทอง   แผนผังแสดงขั้นตอน การลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน   21 ม.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หัวรอ   ประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหัวรอ แจ้งผู้สูงอายุ งดการแสดงตนผู้สูงอายุประจำปี   21 ม.ค. 2565 1
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 4,151
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101