หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำกุ่ม   รับสมัครเลิกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   11 ต.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หินลาด   ขอความร่วมมือประสาน อปท. ในการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting ที่ พล 0023.3/ว 43 ลว 20 ม.ค. 65   24 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หินลาด   ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ พล 0023.3/ว 45 ลว 20 ม.ค. 65   24 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พรหมพิราม   เทศบาลตำบลพรหมพิราม เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565   24 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกลาง   รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถาณกราณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)   24 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.บ้านกลาง   เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญประจำปี 2565   24 ม.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำจะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีการศึกษา2565    24 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยประชุมซักซ้อม/วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   24 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยต้อนรับคณะกรรมการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ    24 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.พิษณุโลก   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกเเละประเมินผลงานท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ปี 2564   24 ม.ค. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดินทอง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564)   24 ม.ค. 2565 2
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   24 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดพริก   ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน   24 ม.ค. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)   24 ม.ค. 2565 3
กิจการสภา ทต.บางกระทุ่ม   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๕   24 ม.ค. 2565 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,151
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101