หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่องขายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด  8 ธ.ค. 2564 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่องขายพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด  10 พ.ย. 2564 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.86-014 บ้านคุ้งวัง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  30 ก.ย. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 9 จากบริเวณหน้าโรงเรียนฯ ถึงถนนเรียบแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุุโลก  30 ก.ย. 2564 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  24 ก.ย. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อวิจารณ์ TOR รถฟาร์มแทรกเตอร์  18 ส.ค. 2564 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาร่างวิจารณ์  18 ส.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)  11 ส.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)   2 ส.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า รพ.สต.วังน้ำคู้ หมู่ที่ ๓ บ้านปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ค. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้าคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายวิเชียร ธรรมพิทักษ์ใจ ถึงที่นายสมชาติ สีขวัญม้า หมู่ที่ ๔ บ้านบางขวัญม้า ต้าบลวังน้าคู้ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายวิเชียร ธรรมพิทักษ์ใจ ถึงที่นายสมชาติ สีขวัญม้า หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  20 ก.ค. 2564 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า รพ.สต.วังน้ำคู้ หมู่ที่ 3 บ้านปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  20 ก.ค. 2564 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ หมู่ที่ ๔ บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ก.ค. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (เอกสารแนบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)  30 มิ.ย. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101