หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมราคมหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด  11 ก.พ. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  3 ก.พ. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563  13 ม.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจและรับคำร้องขอรับถังขยะ และสมัครเข้ารับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือน  13 ม.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  13 ม.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆร่วมกิจกรรมวันเด็ก  7 ม.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  25 ธ.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  17 ธ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  16 พ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  14 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   สอบถามความต้องการทำงานของผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้  14 พ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม   14 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ควบคุมภายใน  29 ต.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบกำหนดหน้าที่งาน job description  28 ต.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2  15 ต.ค. 2562 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605