หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง  7 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  7 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   พนักงานส่วนตำบลเกษียณอายุราชการ  2 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562  11 ก.ย. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  9 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2563  28 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  22 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  9 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  22 พ.ค. 2563 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้  21 พ.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  20 พ.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2563ไตรมาสที่ 1-2  20 พ.ค. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563  20 พ.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการดำรงชี จากการได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้  18 พ.ค. 2563 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605