หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ  9 ก.พ. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8 พ.ย. 2564 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจ้างทำป้าย จำนวน 7 ป้าย (สำนักปลัด)  24 พ.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย/การเล่นกีฬา จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา)  24 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวสารของทางราชการในการแจ้งเตือนประชาชน  20 พ.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 10 รายการ ปีงบประมาณ 2565  19 พ.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง)  12 พ.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  11 พ.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางอุไรวรรณ โตอนันต์ ถึงคลองน้ำทิ้งหมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวัง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  11 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอุไรวรรณ โตอนันต์ ถึงคลองน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านคุ้งวัง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้กำหนด)  9 พ.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565  6 พ.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายสมชาติ สีขวัญม้า ถึงซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายสมชาติ สีขวัญม้า ถึงซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  29 เม.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564  28 เม.ย. 2565 9
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  25 เม.ย. 2565 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 63
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608