หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558  13 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบท่อประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธ.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุกสายนานายบุญธรรม ปานจักร ถึงนานางทองหล่อ ล้อมจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธ.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่่วนตำบลแสดงความคิดเห็นต่อโครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  4 ธ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  4 ธ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปล่อยปลาคลองชุมแสง หมู่ที่4  4 ธ.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  30 พ.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง คสล.มอก.ชั้น ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังนกอีแอ่น หรือนกแอ่นกินรัง หรือนกแอ่นกินรังตะโพกขาว ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  4 พ.ย. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  2 พ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมลอย  30 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  30 ต.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)  26 ต.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605