หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานที่มีจุดตรวจป้องกัน COVID-19 ภายในตำบลวังน้ำคู้  1 เม.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้  24 มี.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้  19 มี.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มี.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ บก 06 จ้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๓ ซุ้ม   9 มี.ค. 2563 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๓ ซุ้ม  9 มี.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางแจ๊ว ธรรมพิทักษ์ใจ ถึง นานางกิติกา ตรีธนสมบัติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   2 มี.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุชาติ อ่ำสำลี ถึงบ้านนายสายหวั่น ใจทน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   2 มี.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางแจ๊ว ธรรมพิทักษ์ใจ ถึง นานางกิติกา ตรีธนสมบัติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   24 ก.พ. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุชาติ อ่ำสำลี ถึงบ้านนายสายหวั่น ใจทน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   24 ก.พ. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมราคมหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด  11 ก.พ. 2563 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุรศักดิ์ เผือกชาวนา ถึงบ้านนายสมยศ ขำน้ำคู้ หมู่ที่ 2 บ้านปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  4 ก.พ. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมยศ ขำน้ำคู้ ถึง บ้านนายคเชน สีชมพู หมู่ที่ 2 บ้านปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  4 ก.พ. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางธิดาวรรณ วงศ์สุพรศักดิ์ ถึงที่ดิน น.ส.ถวิกา ไรวงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  4 ก.พ. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  3 ก.พ. 2563 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605