หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

09.09 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวรายงาน ซึ่งมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เทศบาลนครพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกอีก 13 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พร้อมส่งเสริมให้เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการเลือกตั้ง และพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขและได้ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลวังน้ำคู้ด้วยค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 11.23 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101