หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. นำโดย ท่านอรัญ  นิยะกิจ ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวรพงษ์  สุมาวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ท่านอภิชาติ  ปานจักร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จ.ส.อ.พินิจ  อาจคิดการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ท่านเฉลย  รุนแรง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.วังน้ำคู้ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 15.00 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101