หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
พิธีเปิดโครงการ 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ นำทีมโดย ท่านอภิชาติ ปานจักร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จ.ส.อ.พินิจ อาจคิดการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ท่ายเฉลย รุนแรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ท่านอรรฆพร บุญเจือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำคู้ เข้าร่วมโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
#ขับขี่ปลอดภัยลดการเกิดอุบัติภัยทางถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 11.57 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605