หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
สำรวจและรับคำร้องขอรับถังขยะ และสมัครเข้ารับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะดำเนินการสำรวจรับคำร้องขอรับถังขยะและสมัครเข้ารับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือน ตามโครงการประชาคมความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลวังน้ำคู้ เพื่อให้ประชาชนทราบและมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่้งปฏิกูล ในการลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ก่อให้เกิดความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเกิดผลเสียต่อชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำหนดการสำรวจดังนี้
- หมู่ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
- หมู่ที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

*** สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ คู่มือประชาชน ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 10.17 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605