หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2  
 

ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาขายทอดตลาด สามารถติดต่อขอรับประกาศ เอกสารและเงื่อนไขได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5528-6101 ต่อ 105 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 30 ท่าน