หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2  
 

ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาขายทอดตลาด สามารถติดต่อขอรับประกาศ เอกสารและเงื่อนไขได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5528-6101 ต่อ 105 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605