หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
จ.ส.อ.ปรีชา เทศสกุลวงศ์
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)  
 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายพินิจ  อาจคิดการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เป็นประธานเปิดพิธี และมีวิทยาลัยสารพัดช่างมาให้บริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุ ทางอบต.ได้นิมนต์พระครูโกวิทพัฒนาทร (ณรงค์ คงเนียม) มาให้หลักธรรมประจำใจในการใช้ชีวิตวัยสูงอายุอย่างมีความสุข และภาคบ่ายมีการทำการบูรเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในครอบครัวได้อีกทางนึงด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 11.07 น. โดย คุณ พรพิมล ใจทน

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605