หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


นายอนุรักษ์ ใจรักษ์
ประธานสภา อบต. วังน้ำคู้
 


นายมานิต จันทร์วิชัย
รองประธานสภา อบต.วังน้ำคู้


นายอรรฆพร บุญเจือ
เลขานุการสภา อบต.วังน้ำคู้
 
 


นายวุฒิพงษ์ เรืองสุกใส
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นายนุชา มากจุ้ย
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นางสาวสุภาพร แก้วเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นางทองใบ บุญสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นางธนา นวาวัตน์
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นางภิรมย์ กลิ่นแย้ม
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นายมนต์รักษ์ รุนแรง
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นายชวน นิ่มเผือก
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นางประพันธ์ นุ่มตูม
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นายดอกคูณ มาชื่น
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นายเมี้ยน ใจทน
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นางรัชดาภรณ์ หลวงศิริ
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้


นายชูชาติ บุญทับ
สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605