หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


นายประกิจ เกิดทองสุข
กำนันตำบลวังน้ำคู้
 
 


นายวนัสนันท์ ขวัญอยู่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายคณาวุฒิ สอนพูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


-ว่าง-
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายชาติชาย หินอ่อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายนพคุณ ใจทน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายภควัฒน์ อินทร์แจ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายปัญญา ปานมณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
 


 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101