หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แก้ไขกำหนดการลงพื้นที่ การประชุม ITA 2566 ด่วรที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 389 ลว 19 มกราคม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และรายงานข้อมูลกรณีครัวเรือนในชุมชนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 080 ลว 20 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
การติดตามการพัฒนาช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 395 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 392 ลว 19 ม.ค. 66  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 393 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 144 
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 394 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 391 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 382 ลว 19 ม.ค.66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2566) ที่ พล 0023.5/ว 347 ลว 18 ม.ค.66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผููบริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 366 ลว. 19 ม.ค. 66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 369 ลว 19 ม.ค. 66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 321 ลว 17 ม.ค. 66  [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 079 ลว 19 ม.ค.66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 60 
การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 350 ลว 18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 133 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว 352 ลว 18 ม.ค. 66  [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 169 
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 075 ลว 18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 074 ลว 18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 170 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน ธ.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 344 ลว.18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 345 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่ พล 0023.3/ว 073 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608