หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 819 ลว 29 ธ.ค.65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 144 
แจ้งขยายระยะเวลาเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8317 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.4/ว 8284 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 165 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 816 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8286 ลว 29 ธ.ค.65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 8287 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 122 
การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่ พล 0023.1/ว 815 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 183 
การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขาก่อสร้างทางไว้กับกรมบัญชีกลาง ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 8269 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
ข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.6/ว 812 ลว 28 ธ.ค. 65  [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 124 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/21971 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 109 
ขอความร่วมมือรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เข้าสู่ระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ พล 0023.3/ว 811 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี (โตโยต้ารถยนต์ในฝัน TOYOTA Dream Car Art Contest 2023) ครั้งที่ 12 ที่ พล 0023.3/ว 813 ลว. 28 ธ.ค. 65  [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
แจ้งอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18 ที่ พล 0023.3/ว 810 ลว. 28 ธ.ค.65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่ พล 0023.1/ว 807 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 130 
การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ พล 0023.1/ว 8266 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 136 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 21972 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 127 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 127 
ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ที่ พล 0023.6/ว 8264 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.1/ ว8261 ลว 28 ธ.ค. 65 [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 150 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิขาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 8239 ลว 27 ธ.ค.65 [ 27 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608