หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 008 ลว 5 ม.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 007 ลว 5 ม.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ พล 0023.3/ว 72 ลว 5 ม.ค. 65 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 006 ลว 5 ม.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 132 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป พล 0023.1/ ว 5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566  [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 166 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2565 ที่ พล 0023.5/ว 809 ลว. 28 ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 228 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ต.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 808 ลว.28 ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 205 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 002 ลว 4 ม.ค. 65 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 32 ลว. 4 ม.ค. 66 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 156 
การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 29 ลว 4 ม.ค. 66 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 220 
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 28 ลว 4 ม.ค.66 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 196 
ขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 001 ลว 3 ม.ค. 66 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ที่ พล 0023.3/ว 19 ลว 3 ม.ค. 66 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 123 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฯ ที่ พล 0023.5/ว 824 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
แนวทางปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5 ลว 3 ม.ค. 66 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 116 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานงานยุทธศาสตร์ฯ การป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุ ที่ พล 0023.3/ว 15 ลว 3 ม.ค. 66 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 8 ลว. 3 มกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 181 
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 8318 ลว. 29 ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 821 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 170 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 820 ลว 29 ธ.ค. 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 155 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608