หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางกระทุ่ม) ที่ พล 0023.2/ว351 ลว 29 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 513 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4514 ลว 20 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 504 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว95 ลว. 27 ส.ค. 57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 410 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4641 ลว 25 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 488 
แบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ฯลฯ ที่ พล 0023.4/ว336 ลว 21 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3950 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4609 ลว 22 ส.ค.57 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 933 
ขอเชิญประชุม (O-NET) ที่ พล 0037.3/ว335 ลว 21 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 839 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว333 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 602 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว 332 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 645 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง ที่ พล 0023.4/ว4512 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1350 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2179 
สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันแทน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4506 ลว 19 ส.ค.57 [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 530 
ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธรณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา ที่ พล 0023.3/ว4507 ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 398 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว330 ด่วนที่สุด ลว.19ส.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 513 
การกรอกข้อมูลในแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคม ที่ พล 0023.3/ว23 ด่วนที่สุด ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 627 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารราคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านกรมส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ พล 0023.3/ว 328 ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 365 
โครงการการพัฒนาข้อมุลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18กลุมจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว327 ลว 18 ส.ค.57 [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 468 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถจ.พล. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงปม. พ.ศ.2557 ที่ พล 0023.1/ว326 ลว 18 ส.ค.57 [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 495 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว324 ลว 15 ส.ค.57 [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 618 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 4/2556 และงวดที่ 1/2557 ที่ พล 0023.5/ว323 ลว 15 ส.ค.57 [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1383 
 
<< หน้าแรก...     659      660      661      662     (663)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608