หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หารือการอนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ พล 0037.3/ว 4874 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1361 
ให้เทศบาล/อบต. แยกจำนวน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๑ ลว ๒๖ ส.ค. ๕๔ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 909 
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 4848 ลว. 25 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1021 
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว 368 ลว. 25 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1530 
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ด่วนมาก ที่ พล 0037.4/ว 4873 ลว. 26 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 915 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1746 ลว.24 ส.ค. 2554 [ 25 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2032 
ที่พล 0037.3/ ว 367 ลว. 24 ส.ค. 54 การจัดส่งแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองฯ [ 24 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1140 
การประชาสัมพันธ์โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" ที่พล 0037.3/ ว 4796 ลว. 23 ส.ค. 54 [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1362 
การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่่แยกอินโดจีน ที่ พล 0037.3/ ว 4797 ลว. 23 ส.ค. 54 [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1226 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1168 
ที่ พล 0037.4 / ว 348 และ 618 แผนดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1036 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 994 
ได้จัดส่งตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 3223 
โครงการอบรมความรู้และข้อพึงระวังเกี่ยวกับเรื่องการพัสดุและความผิดทางละเมิดฯ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 963 
สภาวิศวกรจัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7 ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๑ ลว ๒๐ ส.ค. ๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1100 
 [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 829 
ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเสียหาย ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๒ ลว ๑๙ ส.ค. ๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1035 
จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่ พล 0037.5/ว 347 ลว. 17 ส.ค. 54 [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2378 
แจ้งขอเลื่อนกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ ประธานสภาและรองประธานสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกออกไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/338 ลว.17 ส.ค. 2554 [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 894 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๓๕ ลว ๑๕ ส.ค ๕๔ [ 15 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 938 
 
<< หน้าแรก...     659      660      661      662     (663)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608