หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้ง คณะกรรมการ หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 5765 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 98 
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 5764 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 147 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่ พล 0023.3/ว 5766 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564-2570 ที่ พล 0023.3/ว 5767 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 127 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ที่ พล 0023.3/ว 5754 ลว 1 ก.ย. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5755 ลว 1 ก.ย. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนายให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5745 ลว 1 ก.ย 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 159 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5744 ลว 1 ก.ย. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 536 ลว 1 ก.ย.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว5713 ลว 31 ส.ค. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5714 ลว 31 ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 124 
การขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5715 ลว 31 ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
ส่งหนังสือรวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 5716 ลว 31 ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 101 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5643 ลว. 30 ส.ค. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 119 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พล 0023.2/ว5690 ลว. 31 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 179 
โครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว5687 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 180 
ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ที่ พล 0023.2/ว 5686 ลว. 31 ส.ค.  [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 692 
ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ที่ พล 0023.2/ว 5686 ลว. 31 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 539 
การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล ที่ พล 0023.4/5657 ลว. 31 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 126 
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งขาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ที่ พล 0023.3/ว 5644 ลว 30 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608