หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อปท. จ.พล. ที่ พล 0037.4/ว 3488 ลว. 22 มิ.ย.54 [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1272 
แจ้งว่า ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๘๙ ลว ๑๒ ก.ค.๕๔ [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1011 
การกรอกข้อมูลแบบสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 287 ลว.8 ก.ค. 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2951 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.ปีงบประมาณ ๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๘๔๑ ลว ๘ก.ค.๕๔ [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1182 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 3826 ลว. 7 ก.ค. 2554 [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1363 
โครงการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๕๒ ลว ๕ ก.ค.๕๔ [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 3063 
รายงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี ๒๕๕๔ [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1052 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลประชุมเชิงปฏิบัติการ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๒/๒๘๒ ลว ๔ ก.ค ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1232 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ลงร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 943 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๗๓๒ ลว ๔ มิ.ย. ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1361 
โครงการเฝ้าระวังโรคหวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๓๖๙๘ ลว ๔ ก.ค. ๕๔ [ 4 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 995 
ติดตามรายงานผล e - plan ที่ พล 0037.3/ว280 ลว. 1 ก.ค. 54 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1357 
รายงานการนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.โดยตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ที่ พล0037.5/ว278 ลว. 1 ก.ค. 2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1497 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ1917/ว.194 ลว.21 มิ.ย.2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1575 
สำรวจมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ๓๖๖๙ ลว ๓๐ มิ.ย.๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1086 
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1003 
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามเชิงทุนการศึกษา เด็กหัวกระทิ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๖๖ ลว ๓๐ มิ.ย. ๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 953 
การดำเนินการจัดอบรมระบบการบริหารงานประธานสภาและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0037.4/477 ล.ว.29 มิถุนายน 2554  [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1058 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2554 หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.4/ว3630 ,ว3631 ลว. 29 มิ.ย. 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2327 
คก.ประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผดด. ฯ ที่ พล 0037.3/ ว 270 ลว. 28 มิ.ย. 54 [ 28 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1158 
 
<< หน้าแรก...     629      630      631      632     (633)     634      635      636      637     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608