หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญประชุมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 5154 ลว. 9 ก.ย. 54 [ 12 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1094 
" ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๙๓ ลว ๙ ก.ย. ๕๔ [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 932 
โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่ พล 0037.3/ว 391 ลว. 8 ก.ย. 2554 [ 8 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 987 
แจ้งอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๐๐๙ ลว ๗ ก.ย. ๕๔ [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1383 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ พล0037.5/ว 390 ลว. 6 กันยายน 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 963 
วาระประชุมนายกปลัด อปท. ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 9 กันยายน 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1435 
ตัวอย่างประกาศ/คำสั่ง และขั้นตอนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก(เพิ่มเติม) [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2891 
ตัวอย่างประกาศ/คำสั่ง และขั้นตอนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 9559 
วาระประชุมนายกปลัด อปท. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1310 
โครงการ"ถนนสวยด้วยท้องถิ่นรวมใจปลูกต้นไม้ถวานพ่อ 9 อปท. 84 กิโลเมตร" เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.3/ว 5088 ลว. 6 ก.ย. 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2081 
จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1-2/2554 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ พล0037.5/ว 386 ลว. 6 ก.ย. 2554 [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1791 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0037.5/ว 5090 ลว. 6 ก.ย. 2554 [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 922 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2554 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 5040 ลว. 2 ก.ย. 54 พล [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1864 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว 5042 ลว. 2 ก.ย. 2554 [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 728 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC" หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ว 5069 ลว. 5 ก.ย. 2554 [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1210 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 8/2554 ที่ พล 0037.1/ว 5048 ลว. 5 ก.ย. 54 [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1036 
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว 4957 ลว. 30 ส.ค. 2554 [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 976 
การหารือเรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 925 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมิน ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๘ ลว ๑ ก.ย. ๕๔ [ 1 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1097 
สรุปวาระประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯ สถจ.พล. ครั้งที่ 7/2554 ประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 1 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1347 
 
<< หน้าแรก...     624      625      626      627     (628)     629      630      631      632     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608