หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(แก้ไข) ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC" หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ ว 15844 ลว. 19 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 905 
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC" หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ ว 15844 ลว. 19 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1065 
ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม หนังสือที่ พล0037.1/ว402 ลว. 19 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1323 
การดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 6 สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 401 ลว. 14 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1053 
การสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 400 ลว. 15 ก.ย. 54 [ 16 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1238 
สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัย ที่พล 0037.3/ ว 397 - 398 [ 16 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1038 
การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสนง.นายกรัฐมนตรี ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๓๐๖ ลว ๑๕ ก.ย.๕๔ [ 15 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1650 
แก้ไขประกาศ / คำสั่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก (15 กันยายน 2554) [ 15 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1843 
แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ของหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ สถจ.พล. ที่ พล 0037.1/715 ลว. 14 ก.ย. 54 [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1024 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ ประกาศสอบราคาจ้างของอบต.หัวรอ ที่พล๗๒๓๐๒/๑๔๐๔ ลว ๑๔ ก.ย. ๕๔ [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1563 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ที่พล๕๓๖๐๒/๕๙๗ ลว ๑๔ ก.ย. ๕๔ [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 974 
การประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกรระบบการศึกษา และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ที่ พล 0037.3/ว395 ลว. 14 ก.ย. 2554 [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1129 
ให้แจ้ง อปท.ดำเนินการตรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๕ ลว ๑๔ ก.ย. ๕๔ [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 913 
การดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 6 สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 394 ลว. 14 ก.ย. 2554 [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1253 
การขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนังสือด่วนที่สุดที่ พล0037.5/ ว 395 ลว. 13 ก.ย. 2554 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2546 
การขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนังสือด่วนที่สุดที่ พล0037.5/ ว 395 ลว. 13 ก.ย. 2554 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1112 
เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (เทศบาล.) ที่ พล 0037.2/ว5238 ลว. 13 ก.ย. 54 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1156 
การขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนังสือด่วนที่สุดที่ พล0037.5/ ว 395 ลว. 13 ก.ย. 2554 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 5107 
เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (อบต.) ที่ พล 0037.2/ว5248 ลว. 13 ก.ย. 54  [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1135 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 394 ลว. 9 ก.ย. 54 [ 12 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1397 
 
<< หน้าแรก...     623      624      625      626     (627)     628      629      630      631     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608