หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557 ที่พล 0023.3/ว 3889 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 411 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 "เชียงใหม่เกมส์ 2014" ที่พล 0023.3/ว 3890 ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1921 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้จัดสรรเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2557 - มิถุนายน 2557 ที่ พล 0023.5/ว 206 ลว. 18 ก.ค.57 [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 580 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่พล 0023.3/ว3886 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 913 
สรุปรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษาสังกัด อปท.ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ พล 0023.3/ว213 ลว 17 ก.ค.57 [ 17 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 442 
ให้อปท.กรอกแบบสำรวจและยืนยันข้อมูลวุฒิการศึกษาของ "ครูผู้ดุแลเด็ก" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว215 ลว 17 ก.ค.57 [ 17 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 884 
ให้อปท.รายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว214 ลว 17 ก.ค.57 [ 17 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 503 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว3825 ด่วนที่สุด ลว. 16 ก.ค. 57 [ 16 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3671 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว209 ด่วนที่สุด ลว. 16 ก.ค. 57 [ 16 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1723 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว3790 ลว 15 ก.ค.57 [ 16 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 690 
รายงานจำนวนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว208 ลว 15 ก.ค.57 [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 446 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว3791 ด่วนที่สุด ลว. 15 ก.ค. 57 [ 15 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 562 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557ที่ พล 0023.3/ว19 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1746 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 3773 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 550 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 581 
รายละเอียดแบบรายงานตัวชี้วัด ที่ พล 0023.3/ว204 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 502 
ขอเชิญประชุม ที่ พล 0023.1/ว202 ลว 10 ก.ค.57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 540 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 919 
มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ พล0023.3/ว 3747 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 488 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 3751 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 424 
 
<< หน้าแรก...     623      624      625      626     (627)     628      629      630      631     ....หน้าสุดท้าย >> 739
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608