หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการอบรมโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 317 ลว. 13 ส.ค. 57 [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 673 
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ที่ พล 0023.2/ว311 ลว 6 ส.ค. 57 [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 613 
การบันทึกข้อมูลผลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปตามแนวทางฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 887 ลว. 8 ส.ค. 57 [ 8 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 477 
แจ้งประชุมกลั่นกรรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ประจำปี 2557 วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 21 ลว. 8 ส.ค. 57 [ 8 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 496 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน (นอกระดับควบ) และสายบริหาร ที่ พล 0023.2/483 ลว 8 ลว 8 ส.ค.57 [ 8 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 496 
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4235 ลว 4 ส.ค.57 [ 8 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 569 
เร่งรัดติดตามการรวบรวมแผนพัฒนาสามปีขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว314 ด่วนที่สุด ลว. 7 ส.ค.57 [ 7 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 562 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ พล 0023.3/ว4313 ด่่วนที่สุด ลว. 7 ส.ค. 57 [ 7 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 540 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4315 ลว 7 ส.ค.57 [ 7 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 602 
กรณีกำหนดตำแหน่ง ครุผุ้ดุแลเด็ก หรือ ครูผู้ช่วย ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) [ 7 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1103 
ประชาสัมพันธ์การประกวดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ที่ พล 0023.3/ว308 ด่วนที่สุด ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 427 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว 4280 ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 374 
โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ทีี พล 0023.3/ว4281 ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 448 
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว 4279 ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 386 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว309 ด่วนที่สุด ลว.6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 611 
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว4278 ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 708 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ พล 0023.3/ว310 ด่่วนที่สุด ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 734 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แก่ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0005/4268 ด่วนที่สุด ลว. 6 ส.ค. 57 [ 6 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 439 
สูตรการคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 [ 5 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4197 
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียน ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4237 ลว 4 ส.ค.57 [ 5 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 604 
 
<< หน้าแรก...     620      621      622      623     (624)     625      626      627      628     ....หน้าสุดท้าย >> 739
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608