หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย ที่ พล 0037.1/ว 464 ลว. 2 พ.ย. 54 [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1094 
ขออนุญาตสให้ อปท.เข้าร่วมงานมหากรรมจัดการความรู้ปี ๒๕๕๔สังคมไทยไร้โรคเบาหวาน ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๐๔ ลว ๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 963 
การประชุมนายก/ปลัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 823 
เผยแพร่ ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก สำหรับครูผู้ดูแลเด็กมาเพื่อเผยแพร่ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๔๖๐ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 985 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก สำหรับครูผู้ดูแลเด็กมาเพื่อเผยแพร่ ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๔๖๐ ลว ๑ พ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 916 
แจ้งให้สำรวจตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขต อปท.ที่พร้อมเคลื่อนย้ายให้การสนับสนุนแก่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๕๙ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 788 
การรายงานผลการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ที่พล ๐๐๓๗.๓/๔๕๘ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1124 
แจ้ง อปท.ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เร่งรัดจัดส่งข้อมูล ตาม ข้อ๒.๑-๒.๒ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 861 
ขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ ที่ สธ ๐๔๑๖.๓/ว๒๕๕ ลว ๑๐ ต.ค. ๕๔ [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1029 
สรุปผลการประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน ประจำเดือนตุลาคม 2554 ที่ พล 0037.1/454 ลว. 25 ต.ค. 54 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1319 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๐๐๙ ลว ๒๕ ต.ค. ๕๔ [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1376 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว 4998 ลว. 25 ต.ค. 2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 3469 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2555-2559 ที่พล 0037.3/ว 453 ลว. 25 ต.ค. 2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1309 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 10 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 451 ลว. 25 ต.ค.2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1001 
ขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554 "ยึดมั่นธรรมะ พัฒนาจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ พล0037.1/18143 ลว. 21 ต.ค. 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 925 
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๙๖๒ ลว ๒๑ ต.ค. ๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 966 
ขอเชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล0037.1/ว446 ลว. 20 ต.ค. 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1662 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๓๒ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1148 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๘๓๑ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1007 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๘๓๐ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 793 
 
<< หน้าแรก...     619      620      621      622     (623)     624      625      626      627     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608