หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ที่ พล. 0023.3/ว 4761 ลว 1 ก.ย.57 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 409 
ขอความร่วมมืออปท.กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว24 ลว 1 ก.ย.57 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 480 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว358 ลว. 1 ก.ย. 57 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 473 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ พล 0023.3/ว4746 ด่วนที่สุด ลว.29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 780 
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ระดับการศึกษาปฐมวัย) ที่ พล 0023.3/ว4747 ด่วนที่สุด ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 783 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ที่ พล 0023.3/357 ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 544 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน ที่ พล 0023.3/ว4733 ลว. 28 ส.ค. 57 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 662 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 563 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางระกำ) ที่ พล 0023.2/ว347 ลว 26 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 547 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางกระทุ่ม) ที่ พล 0023.2/ว351 ลว 29 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 500 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4514 ลว 20 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 489 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว95 ลว. 27 ส.ค. 57 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 385 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4641 ลว 25 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 474 
แบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ฯลฯ ที่ พล 0023.4/ว336 ลว 21 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3918 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4609 ลว 22 ส.ค.57 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 914 
ขอเชิญประชุม (O-NET) ที่ พล 0037.3/ว335 ลว 21 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 825 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว333 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 583 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว 332 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 621 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง ที่ พล 0023.4/ว4512 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1320 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2161 
 
<< หน้าแรก...     618      619      620      621     (622)     623      624      625      626     ....หน้าสุดท้าย >> 739
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608