หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว6240 ลงวันที่ 8 พ.ย.54 [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 900 
ขอให้ อปท.ที่มีชื่อต่อไปนี้รายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าฯ และลูกจ้างชั่วคราว ด้วย  [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1080 
บัญชีรายละเอียดการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ลว. 8 พ.ย. 2554 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 949 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน พล0037.3/ว471ลว.4 พ.ย. 54 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1109 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้ อปท.พล0037.5/ว6220 ลว.8 พย 54 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 971 
ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯที่ พล 0037.3/ว 6219 ลว.8 พ.ย.54 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1247 
การคัดเลือกผู้แทน อบต.ในก.อบต.จ.พล.แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว6204 ลว.7พ.ย.2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 986 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ. พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 6170 ลว. 4 พ.ย. 54 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 876 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลบเงินอุดหนุนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 6158 ลว. 4 พ.ย. 54 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1178 
การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศพด.อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 011 ลว. 4 พ.ย. 54 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 2497 
นโยบายและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๑๔๖ ลว ๔ พ.ย. ๕๔ [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 812 
รายงานการนำส่งเงินเข้าปัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2554 ที่ พล 0037.5/ว 462 ลว. 1 พ.ย. 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1043 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๑๐๕ ลว๒ พ.ย. ๕๔ [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1095 
รายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ตามแบบสำรวจ ที่แจ้งแล้ว ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๑๐ ลว ๓ พ.ย. ๕๔ [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1337 
สำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 6124 ลว. 3 พ.ย. 2554  [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 976 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ด่วนมาก ที่ พล 0037.5/ว 466 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2554 [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1083 
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 ที่ พล 037.3/ว 6116 ลว. 2 พ.ย. 2554 [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1008 
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๑๑๗ ลว ๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 865 
การสมัครคัดเลือกนักกีฬาดีเด่น ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๖๓ ลว๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 834 
แบบสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๑๐ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1554 
 
<< หน้าแรก...     618      619      620      621     (622)     623      624      625      626     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608