หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอสนับสนุนรถบรรทุขนาดใหญ่และรถบรรทุกขยะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ พล. 0037.3/ว777 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 819 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปี 2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๘๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๕๔ [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1068 
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. จ.พล. แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 6335 ลว. 15 พ.ย. 54 [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1010 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/487ลงวันที่ 15พ.ย.54 [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 792 
วิทยุสื่อสาร เรื่อง แจ้งให้สำรวจข้อมูลความเสียหายในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔ พ.ย. ๕๔ [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 853 
ขอความอนุเคาะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพหาทุนโครงการบูรณะซ่อมแซมอากคารเสียหายจากภัยน้ำท่วม ที่ พล 0037.1/445 ลว. 15 พ.ย. 54 [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 840 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในดอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ ลงวันที่ 14 พ.ย.54 [ 14 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 760 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2554 ที่พล 0037.5/ว.483 ลว.4 พ.ย.2554 [ 14 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1909 
ขอเชิญประชุม(ไทยคัพ54) ที่ พล.0037.3/481 ลงวันที่ 11 พ.ย . 54 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 921 
ขอเลื่อนการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 763 ลว. 11 พ.ย. 2554 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 873 
ขอเลื่อนการสัมนาโครงการผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ พล.0037.3/ว763 11 พฤศจิกายน 54 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 847 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นฯ ด่วนมาก ที่ พล 0037.5/ว6282 ลงวันที่ 10 พ.ย.54 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1387 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๘๐ ลว ๑๐ พ.ย. ๕๔ [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 786 
การจัดทำแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๙ [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 940 
แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันธ์ ที่ พล. 0037.5/6275 10 พย 2554. [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 855 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ พล. 0037.5/ว478 วันที่ 10 พย. 2554 [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1551 
อปท.ที่ยังไม่รายสานแบบตรวจสอบผลการคัดเลือกฯ ครูผู้ดูแลเด็ก [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1136 
อปท. ที่ยังไม่รายงานขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ดูแลเด็ก  [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1329 
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล. 0037.3/ว 13 ลว.10 พ.ย. 2554 [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 973 
ขอความอนุเคราะห์นายก อปท. กรอกข้อมูลฯ (จากท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก) [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1726 
 
<< หน้าแรก...     617      618      619      620     (621)     622      623      624      625     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608