หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 3 ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.บางระกำ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) 3 ตัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วัดพริก   ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วัดพริก   ซื้อยางมะตอย บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.หัวรอ   ซื้อซื้อวัสดุงานการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.หัวรอ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.งิ้วงาม   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canan รุ่น G2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 478630036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.พันชาลี   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.พันชาลี   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.พันชาลี   ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.วงฆ้อง   ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.บึงพระ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ชมพู   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (รวมปิดภาคเรียน) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ชมพู   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (รวมปิดภาคเรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังนกแอ่น   ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังนกแอ่น   ซื้อตู้เก็บเอกสารเลื่อนบานทึบ จำนวน 2 หลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังนกแอ่น   ซื้อพัดลม (ติดผนัง) ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังนกแอ่น   ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 2 อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.บ่อภาค   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอ่างมือและประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ไทรย้อย   จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8681 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ห้วยแก้ว   ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ห้วยแก้ว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Handy Drive) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,352
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101