หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บึงระมาณ   จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง งานกองคลัง ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทต.สนามคลี   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสระหอย - ลำได รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 96-022 บ้านสนามคลี หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก 15 ต.ค. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นสหกรณ์) หมู่ที่ ๙ บ้านตระแบกงาม โดยวิธีคัดเลือก 15 ต.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   จ้างจ้างทำแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย จำนวน 20,000 แผ่น กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขมก-937 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0004 กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.วังน้ำคู้   จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.วังน้ำคู้   จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.วังน้ำคู้   จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านการก่อสร้าง ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.วังน้ำคู้   จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ชัยนาม   จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมปั้มน้ำแรงดันสูง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๕๔๖๙ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.มะขามสูง   ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๗๐๓ พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน 15 ต.ค. 2564
อบต.มะขามสูง   ซื้อยาง ๒๐๕/๗๐R๑๕C ๑๐๖/๑๐๔๕ จำนวน ๔ เส้น พร้อมการบริการและอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.มะขามสูง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.จอมทอง   จ้างก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.จอมทอง   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ซอยจอมทอง ๔ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.คุยม่วง   จ้างเหมาจัดทำป้ายเลือกตั้ง พร้อมขาตั้ง ขององค์การบริาหรส่วนตำบลคุยม่วง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บึงกอก   ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด,กองคลัง) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.นครป่าหมาก   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 14 ต.ค. 2564
อบต.นครป่าหมาก   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างเหมาติดตั้งระบบ Wifi จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อถุงยังชีพ กรณีด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.วังทอง   โครงการก่อสร้างที่พักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังพรม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 14 ต.ค. 2564
อบต.หนองกุลา   จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองกรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,194
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101