หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บึงระมาณ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บึงระมาณ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุการเกษตร(ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.วังวน   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 942 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.โคกสลุด   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน กฉ ๕๕๐๒ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ -๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ชมพู   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงและที่เท้าแขน ขาเหล็ก จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ท่าทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างทำป้ายอคลิลิค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บ่อทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.บ่อทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง (ละอองฝอย) หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๘๓-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง (หมอกควัน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๘๓-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,690
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608