หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย/การเล่นกีฬา จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดจ้างทำป้าย จำนวน 7 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมออกกำลังกาย/การเล่นกีฬา จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]วัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ (ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]วัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ [ 19 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 93
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608