หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (เอนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางสาวไพเราะ เรืองทอง ถึงบ้านนายเฉลย เรืองทอง หมู่ที่ 3 บ้านปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอำนวย สืบสายอ่อน ถึงถนนเข้าวัดปากพิงตะวันออก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง จากที่นายสมควร สิงหะ ถึงนานายประสงค์ โตตี่ หมู่ที่ 3 บ้านปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปา (ถังตกตะกอนสนิมเหล็ก) ประปาหมู่บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมคลองพลังไฟฟ้า จากที่นานายไสว เตี้ยนกลิ่น ถึงที่นานายชูชาติ บุญทับ โดยซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะจากที่นานายนกเล็ก บุญเกิด ถึง บ้านนายลออ วงศ์ษาหมู่ที่ 7 บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง จากป้อมตำรวจ ถึง ริมเแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player