หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านวังยาง, โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จำนวน ๙๐๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านวังยาง, โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จำนวน ๙๐๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605